Tin Tức

25/09/2017

Xuất Nhập Khẩu tại chỗ

Hàng hoá được các doanh nghiệp (bao gồm cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) sản xuất tại Việt Nam bán cho thương […]
25/09/2017

HƯỚNG DẪN LẬP INVOICE

  1) SHIPPER /EXPORTER (Nhà xuất khẩu): – The name and address of the principal party responsible for effecting export from the United States. The exporter […]
Hotline