xu-the-xuat-nhap-khau

Thống kê ngành xuất nhập khẩu những năm qua

Theo Tổng cục Thống kê (GSO) về Xuất nhập khẩu của Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu năm 2009 ước tính là 56.6 tỷ USD, phản ánh sự sụt giảm 9,7% so với năm 2008. Kim ngạch nhập khẩu năm 2009 được dự đoán là 68.8 tỷ USD, cho sự sụt giảm 14,7% so với …

Thống kê ngành xuất nhập khẩu những năm qua Read More »