xuất nhập khẩu nhật bản

Những áp lực xuất nhập khẩu hàng hóa trong năm 2017

Chỉ tiêu xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa trong năm 2017 đã được điều chỉnh lên Quốc hội tăng 3% so với năm 2016 (so với mức tăng dự kiến ​​là 13% so với năm ngoái). Đây là những điều chỉnh cần thiết, phù hợp với tình hình, nhưng để đạt được mục tiêu này …

Những áp lực xuất nhập khẩu hàng hóa trong năm 2017 Read More »