cong ty nhap khau linh kien dien tu (1)

Công ty nhập khẩu linh kiện điện tử và tầm quan trọng với sự phát triển kinh tế đất nước

Giải phóng đất đước từ năm 1975 của thế kỷ trước. Tuy nhiên nước ta chỉ thật sự và chính thức bắt đầu sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế đất nước từ năm 1986, khi quyết định chuyển đổi từ chế độ bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Chủ trương hợp …

Công ty nhập khẩu linh kiện điện tử và tầm quan trọng với sự phát triển kinh tế đất nước Read More »