xuat nhap khau

Tình hình xuất nhập khẩu duy trì ổn định mặc “bão Covid-19”

Tình hình xuất nhập khẩu trong nửa đầu tháng 3 vẫn đang được duy trì ở mức ổn định so với nửa cuối tháng 2/2020 và cùng kỳ năm 2019. Theo các số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan công bố ngày 18/3 có thể thấy. Nửa đầu tháng 3, kim ngạch xuất …

Tình hình xuất nhập khẩu duy trì ổn định mặc “bão Covid-19” Read More »