thu-tuc-hai-quan

Đơn giản hoá Thủ tục Hải Quan

Luật sửa đổi phải thay đổi nhiều yêu cầu cao hơn khi hiệp định TPP vửa được ký kết, mở ra nhiều thuận lợi mới cho ngành xuất nhập khẩu ở Việt Nam. Ngay lập tức, các doanh nghiệp đã có buổi họp với Bộ Tại Chính cùng phối hợp với phòng Thương mại và …

Đơn giản hoá Thủ tục Hải Quan Read More »