thu-tuc-hai-quan

Xuất nhập khẩu tăng, thủ tục hải quan phát triển trong năm 2016

Để hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN năm 2016, Tổng cục Hải quan đã ban hành và yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan triển khai Chỉ thị 1055/CT-TCHQ ngày 3-2-2016 về triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2016 trong toàn ngành Hải quan. Trong đó, Tổng cục …

Xuất nhập khẩu tăng, thủ tục hải quan phát triển trong năm 2016 Read More »