08 9917 9927

Xuất nhập khẩu tăng, thủ tục hải quan phát triển trong năm 2016

Để hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN năm 2016, Tổng cục Hải quan đã ban hành và yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan triển khai Chỉ thị 1055/CT-TCHQ ngày 3-2-2016 về triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2016 trong toàn ngành Hải quan.

Trong đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ Tài chính, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu NSNN của năm 2016, phấn đấu đạt 276.000 tỷ đồng, vượt 2,2% dự toán được giao.

Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho DN tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, tiếp tục duy trì tổ giải quyết nhanh, thực hiện đối thoại thường xuyên với DN để lắng nghe, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thu tuc hai quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ hoàn thuế, miễn thuế. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hải quan, thủ tục quản lý thuế, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuat nhap khau.

Tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế tại đơn vị, phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu, mỗi nhóm nợ có đánh giá chi tiết từng khoản nợ theo từng DN nợ, tình trạng thực tế của DN, nguyên nhân chưa thu hồi được nợ, đưa ra biện pháp xử lý nợ phù hợp theo quy trình quản lý nợ.

hoc-xuat-nhap-khau

Tăng cường kiểm tra các trường hợp giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế. Đặc biệt, tập trung kiểm tra các trường hợp khai báo nhầm loại hình đối với hàng hóa phải kiểm tra thực tế 100% đối với hàng hóa XK theo quy định, DN được phân loại rủi ro cao về hải quan, rủi ro về thuế, các mặt hàng XK thuộc diện quản lý rủi ro… Phối hợp với cơ quan Thuế để thực hiện bù, trừ số tiền thuế GTGT DN được hoàn tại cơ quan Thuế.

Cùng với đó, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ. Trong đó, tập trung kiểm tra các DN, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm có độ rủi ro cao, nâng cao hiệu quả kiểm tra sau thông quan. Đồng thời, rà soát việc thực hiện các kiến nghị, kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tại các Cục Hải quan địa phương. Yêu cầu các đơn vị phải thu đúng, thu đủ nộp vào NSNN, kiến nghị xử lý kịp thời đối với những cá nhân đơn vị thực hiện không đầy đủ nghiêm chỉnh các kiến nghị, kết luận.

Đối với công tác chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và quản lý rủi ro. Tham mưu cho Chính phủ, Bộ Tài chính trong chỉ đạo đấu tranh chống buôn lậu, làm tốt vai trò cơ quan thường trực giúp việc ban chỉ đạo 389 Quốc gia để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại và hàng giả.

Cùng với đó, các đơn vị phải nắm chắc diễn biến tình hình tại các địa bàn, kịp thời cảnh báo phương thức thủ đoạn mới của tội phạm, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, đẩy mạnh công tác xây dựng hồ sơ DN, tập trung vào các loại hình, mặt hàng, khu vực trọng điểm, tuyến đường vận chuyển hàng hóa TNTX, chuyển khẩu, NK qua đường hàng không; Xác định mặt hàng, đối tượng, lĩnh vực trọng điểm, phương thức, thủ đoạn, hiện tượng nổi cộm trong từng địa bàn. Tiếp tục thu thập, xác minh làm rõ các thông tin về trị giá thực thanh toán, hoạt động xuất nhập khẩu của các DN.

Đặc biệt, cần tăng cường xây dựng đội ngũ CBCC, duy trì kỷ cương kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ. Trong đó, chú trọng giáo dục đạo đức, nghề nghiệp và xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên nghiệp. Đề cao kỷ cương kỷ luật trong thi hành công vụ và liên chính hải quan.

Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp CBCC không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, có thái độ, hành vi gây phiền hà, sách nhiễu cho DN. Đông thời thực hiện nghiêm quy định chế độ trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi các cấp để xảy ra vụ việc sai phạm trong đơn vị.

Triển khai Chỉ thị này, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố theo dõi, quản lý sát nguồn thu, kịp thời báo cáo những vướng mắc cũng như các chế độ, chính sách thuế ảnh hưởng tới việc quản lý và thu nộp NSNN.

Chỉ thị này sẽ được quán triệt tới tất cả cán bộ, công chức hải quan. Các đơn vị căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ được giao để tổ chức triển khai.

Theo T.Trang

   Báo Hải quan

Chia sẽ bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Contact Me on Zalo