khai báo thủ tục hải quan

Áp dụng khai báo thủ tục hải quan điện tử 13 tỉnh thành

Quá trình tiếp nhận và trả hồ sơ giải quyết hoàn thuế GTGT theo phương pháp khai báo thủ tục hải quan điện tử để đơn giản hóa các thủ tục hoàn thuế cho người nộp thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật về thuế và công khai, minh …

Áp dụng khai báo thủ tục hải quan điện tử 13 tỉnh thành Read More »