08 9917 9927

Áp dụng khai báo thủ tục hải quan điện tử 13 tỉnh thành

Quá trình tiếp nhận và trả hồ sơ giải quyết hoàn thuế GTGT theo phương pháp khai báo thủ tục hải quan điện tử để đơn giản hóa các thủ tục hoàn thuế cho người nộp thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật về thuế và công khai, minh bạch việc giải quyết hoàn thuế tại cơ quan thuế các cấp

khai báo thủ tục hải quan
khai báo thủ tục hải quan

Quyết định 2790 về việc áp dụng thí điểm tiếp nhận và kết quả tập tin để hoàn thuế GTGT theo phương tiện thư điện do Bộ Tài chính tháng cuối 12/2016. Theo Quyết định này, các chương trình thí điểm được thực hiện từ tháng 12/2016 tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Cần Thơ Quảng Ninh, Kon Tum, Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Bình Thuận và Thái Nguyên.

Theo quyết định này, người nộp thuế tại địa phương trên đề nghị cho trường hợp hoàn thuế GTGT hoàn lại cho công ty dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác hàng hóa và các dự án đầu tư hoàn thành đáp ứng, hoàn thuế GTGT đủ điều kiện theo quy định của Luật Luật thuế GTGT và quản lý thuế, cơ quan đăng ký và thuế đồng ý để thực hiện các giao dịch điện tử theo quy định tại Thông tư 110/2015 / TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn giao dịch điện thoại mail trong lĩnh vực thuế, cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT-cách điện tử theo quy định trong thủ tục kèm theo Quyết định 2790 .

Bộ Tài chính cho rằng quá trình này để đơn giản hóa các thủ tục hải quan hoàn thuế cho người nộp thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật về thuế và tính minh bạch trong việc giải quyết của cơ quan thuế hoàn thuế tại tất cả các cấp, từng bước hoàn thiện giao dịch điện tử giữa người nộp thuế và cơ quan thuế, môi trường xây dựng của quản lý thuế điện tử của hệ thống thuế và trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc chính phủ điện tử. Theo quy trình mới do Bộ Tài chính ban hành, người nộp thuế đã nộp đơn điện tử, thanh toán thuế điện tử với các hồ sơ quan thuế đề nghị hoàn thuế GTGT được hoàn thuế GTGT được thực hiện điện tử thông qua cái chết Portal TCT của.

thủ tục hải quan điện tử
thủ tục hải quan điện tử

Cụ thể, theo hồ sơ tiếp nhận và dẫn-giải quyết hoàn thuế điện tử của Bộ Tài chính ban hành với nộp đơn điện tử theo Quyết định 2790, người nộp thuế đã thực hiện, nộp thuế điện tử với các hồ sơ quan thuế đề nghị hoàn thuế GTGT được hoàn thuế GTGT được thực hiện bằng điện tử thông qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế. Khi thực hiện hoàn thuế điện tử, người nộp thuế có thể sử dụng các tờ khai thuế điện tử thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế bao gồm cả giấy chứng nhận kỹ thuật số, địa chỉ thư điện tử, truy cập tài khoản của cổng thông tin điện tử của Bộ Tổng cục Thuế.

xuất nhập khẩu thủ tục
xuất nhập khẩu thủ tục

Giao dịch điện tử của người nộp thuế được hoàn thuế được thực hiện từ thời điểm cơ quan thuế thông báo hoàn chấp nhận các giao dịch điện tử. Quá trình này cũng nhấn mạnh, lập và gửi tài liệu điện tử hoàn thuế thông qua cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế bao gồm 5 bước: nộp hoàn thuế điện tử; ký điện tử và gửi văn bản điện tử để hoàn thuế; nhận được thông báo về việc nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử của cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; nhận được thông báo về việc xác nhận thanh toán và thời hạn thanh toán ghi chép điện tử kết quả giải quyết hoàn thuế của cơ quan thuế; giải thích, thông tin bổ sung và các văn bản thông báo của cơ quan thuế. Bên cạnh đó, quá trình điều chỉnh, đối tượng nộp thuế có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra địa chỉ e-mail đăng ký với cơ quan thuế để nhận được các thông báo, quyết định của cơ quan thuế trong quá trình giải quyết đơn xin hoàn thuế hồ. Trường hợp nộp yêu cầu điện tử hoàn thuế cho cơ quan thuế nhưng sau đó bị hủy bỏ văn bản đề nghị hoàn thuế, người nộp thuế phải gửi một hủy hoàn thuế theo yêu cầu

Chia sẽ bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Contact Me on Zalo