thủ tục hải quan xuất khẩu sang hoa kỳ

Thuế và thủ tục hải quan hàng hóa gây khó khăn cho hoa kỳ

chuyên gia về giới nói rằng đề nghị gần đây của Hoa Kỳ trên biên giới các vấn đề thuế các dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa sẽ không chỉ can thiệp với các quy tắc của thương mại thế giới và ảnh hưởng đến lợi ích của các đối tác thương mại của Mỹ, mà …

Thuế và thủ tục hải quan hàng hóa gây khó khăn cho hoa kỳ Read More »