quy trình khai báo thủ tục hải quan điện tử

Quy trình thực hiện các bước trong khai báo thủ tục hải quan điện tử

Thủ tục hải quan điện tử là một hình thức khai báo hải quan bằng phần mềm cài trên máy tính rồi truyền dữ liệu tờ khai hải quan qua mạng internet tới cơ quan hải quan để tiến hàng thông quan hàng hóa. Đây là hình thức tiến hành thủ tục hải quan hiện …

Quy trình thực hiện các bước trong khai báo thủ tục hải quan điện tử Read More »