thu ngan sach (3)

Chống thất thu ngân sách hiệu quả tại Cục Hải quan TPHCM

Các công tác chống thất thu được thực hiện tại Cục Hải quan TPHCM đã hoàn thành với hiệu quả rất tích cực trong thời điểm dịch Covid-19 vẫn đang phức tạp như hiện nay. Thu hàng chục tỷ đồng sau công tác kiểm tra Công tác kiểm tra thông quan hải quan một số …

Chống thất thu ngân sách hiệu quả tại Cục Hải quan TPHCM Read More »