08 9917 9927

Phỏng vấn về tình hình dịch vụ xuất nhập khẩu thủy hải sản

Tình hình dịch vụ xuất nhập khẩu thủy sản năm 2017 dự kiến ​​sẽ tiếp tục còn nhiều “dư địa” của tăng trưởng nhờ phát huy lợi thế của tôm nước lợ và cá da trơn.

phỏng vấn xuất nhập khẩu
phỏng vấn xuất nhập khẩu

Đóng góp lớn nhất cho kim ngạch xuất khẩu của ngành nông nghiệp trong năm qua với 7,1 tỷ USD, năm 2017 nuôi trồng và các mũi dịch vụ xuất nhập khẩu thủy sản dự kiến ​​sẽ tiếp tục lâu hơn nữa “dư địa” của tăng trưởng nhờ phát huy lợi thế của tôm nước lợ và cá da trơn.

VOV phóng viên đã phỏng vấn ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về vấn đề này.:

PV: Thưa ông, năm 2017 ngư sẽ chọn bước đột phá tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong sự phát triển nông nghiệp  như thế nào là quan trọng?

Ông Vũ Văn Tám: Năm nay, ngành xuất nhập khẩu thủy sản sẽ tiếp tục khai thác những lợi thế trong lĩnh vực văn hóa để phát triển mạnh. Cụ thể đối với sản phẩm này là tôm nước lợ có nhiều lợi thế “dư địa” để khai thác.

xuất nhập khẩu thủy hải sản
xuất nhập khẩu thủy hải sản

Hiện nay, có 700.000 ha nuôi tôm nước lợ nhưng 95.000 ha nuôi tôm công nghiệp mới. Hơn 600.000 ha còn lại là nuôi quảng canh, canh cải tiến. Theo đó, nâng cao mức độ trung bình của 1 đơn vị diện tích tôm quảng canh và tôm lúa, tôm, mỗi ha có thể tăng lên 300-500 kg.

Đối với cá tra, năm 2017 sẽ là một bước đột phá trong thị trường trong nước, với hơn 90 triệu người dân để khuyến khích tiêu thụ các sản phẩm sản xuất riêng của chúng tôi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức hội chợ chuyên về các sản phẩm cá tại Hà Nội để giới thiệu và xúc tiến thương mại, ngay cả thị trường trong nước.

PV: Ngoài sức mạnh của tôm nước lợ và cá da trơn, ngành công nghiệp sẽ tập trung vào các sản phẩm thủy sản là những lợi thế của từng địa phương, thưa ông?

Ông Vũ Văn Tám: Chúng ta quên rằng có những sản phẩm đặc sản trong các tiềm năng rất lớn trong nước và khách hàng. Mỗi khu vực có một sản phẩm có giá trị kinh tế cao, khối lượng không lớn, nhưng nó cũng là thuận lợi.

Vì vậy, trong năm 2017, bên cạnh việc sản xuất và xuất nhập khẩu các sản phẩm chính cá da trơn và tôm nước lợ, chúng ta phải tập trung vào việc phát triển các sản phẩm có nhiều lợi thế trong nước để phát triển đồng đều ở tất cả các vùng.

phóng viên xuất nhập khẩu
phóng viên xuất nhập khẩu

PV: Để đạt được mục tiêu tăng trưởng đạt hơn tỷ $ 7, ngành thủy sản sẽ tập trung vào việc chỉ đạo, điều hành như năm nay, thưa ông?

Ông Vũ Văn Tám: Chúng tôi có thể kiểm soát tốt các bệnh tôm và làm tốt để mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại. Trà và tập trung vào thực hiện các sửa đổi Nghị định 36 về thủ tục hải quan xuất nhập khẩu để tạo ra một khuôn khổ pháp lý kết hợp với các vấn đề xử lý tốt các rào cản kỹ thuật đối với các thị trường xuất khẩu.

Về lâu dài, chiến lược nên xây dựng trên cá tra quốc gia. Mà sẽ tạo ra dòng sản phẩm chất lượng cao, xây dựng thương hiệu và nâng cao uy tín và chất lượng của cá tra Việt Nam.

Bên cạnh sự phát triển của phi lê, sẽ tạo ra dòng sản phẩm chất lượng cao và gia tăng các sản phẩm có giá trị gia tăng cao từ cá da trơn.

Pv : Vâng chúng tôi xin cảm ơn ông !

Nếu như bạn quan tâm đến xuất nhập khẩu có thể liên hệ trang Gia Thiên Phúc để biết thêm nhiều thông tin liên quan đến thủ tục hải quan và xuất nhâp khẩu nhé

Chia sẽ bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Contact Me on Zalo