Hiện nay do nhu cầu sử dụng các loại dịch vụ vận tải quốc tế trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp ngành càng tăng cao nên ngày càng có nhiều công ty chuyên cung…