wto xuất nhập khẩu

Tình hình xuất nhập khẩu sau khi gia nhập wto 10 năm

Sau 10 năm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), các ngành dịch vụ xuất nhập khẩu trọn gói tăng 3,5 lần vào năm 2016 so với $ 50000000000 đạt được trong năm 2006; thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) cũng tăng gấp đôi thời điểm trước khi gia nhập WTO. Nhiều …

Tình hình xuất nhập khẩu sau khi gia nhập wto 10 năm Read More »