Sau 10 năm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), các ngành dịch vụ xuất nhập khẩu trọn gói tăng 3,5 lần vào năm 2016 so với $ 50000000000 đạt được trong năm 2006; thu hút đầu tư…