08 9917 9927

Xuất nhập khẩu là gì?

Xuất nhập khẩu là gì?

Hầu hết hàng hóa vận chuyển qua biên giới của Việt Nam, hoặc qua lại giữa thị trường trong nước và khu phi thuế quan, thì đều xem là hàng ngành xuất nhập khẩu . Ngoại lệ bao gồm hàng hoá quá cảnh, hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài từ khu phi thuế quan, hàng hóa đi từ khu phi thuế quan khác.

 

Hầu hết các hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu được miễn thuế. Thuế xuất khẩu (từ không phần trăm đến 45 phần trăm và tính toán trên (FOB) giá miễn phí xuất khẩu) chỉ được tính trên một vài mặt hàng, chủ yếu là tài nguyên thiên nhiên như khoáng sản, lâm sản, kim loại phế liệu. Hàng tiêu dùng, đặc biệt là mặt hàng cao cấp, đang chịu thuế nhập khẩu cao, trong khi máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, vật tư cần thiết cho sản xuất, đặc biệt là những mặt hàng mà không được sản xuất trong nước, được hưởng mức giá thấp hơn cho xuat nhap khau, hoặc thậm chí là một mức thuế suất không phần trăm. Mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hóa bao gồm lãi suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt, và giá chuẩn tùy thuộc vào nguồn gốc của hàng hoá.

xuat-nhap-khau-la-gi

Kê khai  được yêu cầu khi đăng ký tờ khai hải quan với cơ quan hải quan. Thuế xuất khẩu phải được thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Đối với hàng hoá nhập khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp trước khi người tiêu dung nhận hàng. Tùy thuộc vào các điều kiện thương mại, Việt Nam áp dụng nhiều kiểu khác nhau của các nhiệm vụ về các công ty xuất nhập khẩu và xuất khẩu hàng hoá. Các công ty có nhu cầu tìm kiếm thông tin chuyên sâu về một loạt các mặt hàng sẽ được khuyên để truy cập trang web của Hải quan Việt Nam.

Chia sẽ bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Contact Me on Zalo