xuat nhap khau

xuat-nhap-khau-1

Xuất nhập khẩu

Theo định hướng của chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia năm 2016 . Từ 2014, kim ngạch hàng hoá của các công ty xuất khẩu đã đạt mức 150 tỷ USD, tăng 13,6% so với năm 2013, xuất siêu…

Read more
Gọi Tư Vấn