08 9917 9927

Thủ tục hải quan sẽ giảm bớt các thủ tục

Các cong ty xuat nhap khau đang dần đẩy mạnh các công đoạn cuối cùng để hoà hợp vào Cộng đồng kinh tế Asean. Vì thế công việc cải cách Thủ tục hải quan là việc làm hết sức cần thiết cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mục đích của việc cải cách này là để làm giảm gánh nặng cho người dân và các doanh nghiệp khi thị trường dần già được mở rộng.

thu-tuc-hai-quan

Thực hiện tốt các công đoạn thu tuc hai quan, các thu tuc hai quan sẽ được công khai tại nơi khai báo, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hải quan. Để thực hiện việc này, thủ tục hải quan sẽ rà soát nhằm phát hiện ra những quy định rườm rà, dư thừa nhằm gây khó khăn tốn kém thời gian cho người dân và tổ chức thực hiện, từ đó sẽ đưa ra những dự án sửa đổi, bổ sung, đổi mới hoặc bỏ hoàn toàn những công đoạn không cần thiết trong khi khai báo hải quan.

Ngành hải quan đã đẩy mạnh hơn trong việc tương tác với các doanh nghiệp nhằm mục đích tìm ra các vấn đề và giải pháp giải quyết các vấn đề mà các tổ chức, cá nhân gặp phải để cùng nhau đưa ra hướng xử lý.

Bên cạnh đó, ngành hải quan cũng sẽ tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để giải đáp, phổ biến các quy định, cơ chế chính sách mới liên quan đến thực hiện thủ tục hải quan, đồng thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để xử lý kịp thời. Mục tiêu của ngành hải quan đặt ra là phấn đấu đến hết năm 2016 sẽ giảm thời gian hoàn thành thủ tục xuất khẩu còn dưới 10 ngày và thời gian nhập khẩu còn dưới 12 ngày.

Chia sẽ bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Contact Me on Zalo