08 9917 9927

Thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam

Thuế xuất nhập khẩu là thuế được thu gián tiếp qua các mặt hàng được phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu thông qua biên giới của Quốc gia Việt Nam.

Các đối tượng sau đây, khi thực hiện xuất nhập khẩu đều phải chịu thuế xuất nhập khẩu:

 • Hàng hoá của các tổ chức kinh tế kinh doanh các mặt hàng được phép mua bán, trao đổi.
 • Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của các tổ chức kinh tế nước ngoài hoặc đang đầu tư vốn kinh tế tại Việt Nam.
 • Các nguyên liệu, hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu vào các khu chế xuất của Việt Nam.
 • Các hàng hoá dùng để quảng cáo, trưng bày cho khách hàng tham quan, tham khảo.
 • Các loại hàng hoá được các quốc gia trên thế giới, tổ chức nước ngoài viện trợ.
 • Hàng hoá vượt quá quy định hành lý mang theo.
 • Các loại quà tặng vượt quá các quy định miễn thuế của nhà nước.
 • Các loại tài sản di chuyển ra nước ngoài, nhập vào Việt Nam vượt quá tiêu chuẩn miễn thuế.

thue-xuat-nhap-khau-2

Các đối tượng được miễn thuế bao gồm các đặc điểm sau đây:

 • Hàng hoá phục vụ cho quốc phòng, an ninh, hỗ trợ nghiên cứu khoa học, y dược, đào tạo.
 • Trong quy định cho phép, hàng hoá do các tổ chức nước ngoài gửi cho các tổ chức của Việt Nam nhằm mục đích là hàng mẫu, hàng tham khảo.

Các đối tượng sau đây được giảm thuế:

 • Nếu trong quá trình được cán bộ Hải quan kiểm tra, hàng hoá có dấu hiệu hư hỏng, mất mát sẽ được cán bộ hải quan làm thủ tục giảm thuế, miễn thuế theo giá trị thực của hàng hoá.

Đối tượng nộp thuế xuất nhập khẩu:

 • Chủ sở hữu của lô hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Tổ chức được uỷ quyền xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá.
 • Các cá nhân có nhu cầu.

Đơn vị tiền tệ nộp thuế:

 • Thuế xuất nhập khẩu tại Việt Nam sẽ được quy định đơn vị tiền tệ là Việt Nam đồng. Trường hợp muốn nộp bằng ngoại tệ thì phải dựa vào tỉ giá trung bình bảng tỷ lệ quy đổi ngoại tệ liên ngành giữa các ngân hàng để đưa ra tỉ lệ chính xác.
Tham khảo:
– Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11.
– Nghị định 87/2010/NĐ-CP  của Chỉnh phủ ban hành ngày 13/8/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

 

Chia sẽ bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Contact Me on Zalo